Buurtcentrum DE KOLK - Anneke
Anneke
Maas van HollandMaas Buurtcentrum DE KOLK - TrudyTrudy Jan Develing Buurtcentrum DE KOLK
Jan
Astrid Frieswijk - Buurtcentrum DE KOLK
Astrid
Jaap Franken Buurtcentrum DE KOLK
Jaap

  Bestuur

Voor u ligt de nieuwe folder van Buurtcentrum “de Kolk” met daarin een overzicht van de activiteiten in het seizoen 2018-2019. Naast de oude, vertrouwde activiteiten zoals de buurttafel, sjoelen, de dameshobbyclub, naailessen, tekenen en schilderen zijn er nieuwe dingen in het verschiet.

De inloop op woensdag en vrijdag voor de oudere buurtbewoners is succesvol en draagt bij aan het welbevinden van deze groep.  In het nieuwe seizoen wordt de inloop op die dagen en op maandag uitgebreid. Ook eens maandelijkse gezamenlijke lunch op woensdag blijft, in de loop van het jaar wordt de lunch vaker georganiseerd, en ook het jaarlijkse uitje blijft.

De maandelijkse buurttafel blijft. Een succesverhaal moet je niet stoppen. Samen eten bevordert sociale samenhang, bovendien, samen eten is gezellig en maakt contact maken met andere wijkbewoners makkelijk. Vanaf de eerste maandag in de maand kunt u zich opgeven.

Ook de  kinderactiviteiten draaien om samen eten maken, samen eten. Vanaf het najaar is er op woensdagmiddag weer een bakclub voor kinderen uit groep 5 en 6 en een kookclub voor kinderen uit groep 7 en 8. U kunt bellen voor meer informatie en om kinderen aan te melden.

Lopende activiteiten zoals Smartlappenkoor “de Waterval”, de sjoelclub, het houtsnijden en alle andere clubs blijven gezellig en zoeken nieuwe deelnemers. Vooral aan heren een uitnodiging om een keer te komen kijken.

Voor alle oude en nieuwe activiteiten kunt u voor informatie of om in te schrijven bellen naar de Kolk, maandag tot en met donderdag van 10.00 tot 16.00 op het nummer 0318-612022. U kunt natuurlijk altijd binnen komen voor een praatje, voor koffie of thee en wat gezelligheid.

Ook dit jaar is het voor het buurtcentrum belangrijk de verbinding te leggen tussen wijk- en buurtbewoners in Ede West. Samen met u en de vrijwilligers in de wijk hopen we ook dit seizoen weer een bindende kracht te zijn in de wijk. Het bestuur van de Kolk praat met de gemeente en de wethouder over een nieuw onderkomen, een nieuwe Kolk. Een nieuw onderkomen met genoeg ruimte en genoeg variatie in ruimtes om huisvesting te bieden aan veel verschillende activiteiten.

Tot er een nieuwe Kolk is blijft alles op het oude, vertrouwde adres, Schaapsweg 7a in Ede West.


We hopen op een goed seizoen!

Buurtcentrum DE KOLK

Schaapsweg 7A - 6713 BA Ede Postbus 8214 6710 AE Ede
Telefoon: 0318-612022 - Fax: 0318-618078

E-mail: bestuur@dekolkede.nl - www.dekolkbuurtcentrum.nl
 

Buurtcentrum DE KOLK, Postbus 8214, 6710 AE - Ede - Telefoon: 0318-612022 - Fax: 0318-618078 - E-mail: info@dekolkede.nl