Buurtcentrum DE KOLK
Vrijwilligers

Het programma van De Kolk kan uitgevoerd worden dankzij een grote groep medewerkers. Heeft u belangstelling voor ons werk, neem dan contact op met één van de beroepskrachten. Er zijn vele vormen waarop u actief bij het buurtwerk betrokken kunt zijn. Daar staat ook iets tegenover: een zinvolle vrijetijdbestedeing, de mogelijkheid om gratis deel te nemen aan een cursus of activiteiten die het buurtcentrum organiseert, vergoeding van te maken reiskosten, nieuwe kennissen en vrienden. Wij geven u graag meer informatie.

Ruimteverhuur
In buurtcentrum De Kolk is het mogelijk om voor een dagdeel een ruimte te huren tegen een geringe vergoeding. Wij beschikken over diverse ruimten van verschillende afmetingen zodat u bij ons een vergadering kan houden met groepen van 3 tot 50 personen, voor een vast dagdeel in de week of voor een incidentele keer. Wij verhuren echter geen ruimten voor een open bijeenkomst met een politieke of kerkelijke grondslag en niet voor feesten waar alcoholhoudende dranken geschonken worden. Voor meer informatie kunt u telefonisch contact opnemen met de beheerder Hans Hannink,Tel. 0318-612022 (tijdens kantooruren) of kom even langs.


Hans Hannink, Beheerder

Astrid Frieswijk, Sociaal Cultureel werker
Buurtcentrum DE KOLK, Postbus 8214, 6710 AE - Ede - Telefoon: 0318-612022 - Fax: 0318-618078 - E-mail: info@dekolkede.nl